Entries by admin

Įgyvendintas projektas „Siekime tikslo kartu. Tobulėkime“

Siekiant skatinti kokybiÅ¡ką užimtumą, socialinę aprėptį, efektyvų ekonominių ir socialinių  problemų sprendimą bei jų prevenciją Lietuvoje, Lietuvos paslaugų sferos darbdavių asociacija (LPSDA) kartu su parneriais – mažomis bei labai mažomis įmonėmis, veikiančiomis paslaugų sektoriuje, vykdė projektą „Siekime tikslo kartu. Tobulėkime“ finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. „ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos“ 1 prioriteto […]

Svarbu viešojo maitinimo paslaugas teikančioms įmonėms. Dėl kasos aparatų.

Valstybinė mokesčių inspekcija infomuoja, kad kasos aparatų programinė įranga turi užtikrinti iÅ¡ankstinių sąskaitų turinio spausdinimą kontrolinėje juostoje, nedidinant pardavimo sumos. Šį reikalavimą turės taikyti vieÅ¡bučiai, restoranai, kavinės ir kitos vieÅ¡ojo maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, įplaukoms fiksuoti naudojančios kasos aparatus. Reikalavimas iÅ¡ankstinių sąskaitų turinį spausdinti kontrolinėje juostoje taikomas tais atvejais, kai klientui prieÅ¡ iÅ¡duodant fiskalinį kvitą […]

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO KLAIDOS

Bene dažniausiai socialinių psichologų aptariama grupinių sprendimų priėmimo kliÅ«tis – tai grupinis mąstymas. Kadangi grupės (Å¡eimos, skyriaus, darbo grupės, kartais net visos įmonės) nariai paprastai yra panaÅ¡Å«s savo vertybėmis, požiÅ«riais, patirtimi, jie yra linkę pritarti sprendimas, kuriuos siÅ«lo ir palaiko dauguma. Tai ir vadinama grupiniu mąstymu. Klaida 1. DELSIAME Laukiame, kol gausime reikiamą informaciją (man […]

POKYČIŲ STEBĖSENOS, VERTINIMO METODIKA IR KRITERIJAI. KODĖL 70% POKYČIŲ ŽLUNGA?

Pokyčių vadybos, kaip atskiros vadybos mokslo Å¡akos, atsiradimą paskatino tai, kad labai dažnai tų pokyčių įgyvendinimas žlugdavo dėl neįvertintų aiÅ¡kiai nematomų ir priimant vadybos sprendimus ignoruojamų organizacijos veiklos bruožų. Paprastai priimant sprendimus yra remiamasi organizacijos tikslais, naudojamomis technologijomis, struktÅ«ra, valdžios pasiskirstymu, informacijos kanalais, nustatytomis veiklos taisyklėmis ir procedÅ«romis. Tuo tarpu įvykus esminiams pokyčiams organizacijoje, didžiulę […]

EMPATINIS KLAUSYMAS IR JO METODAI. POKALBIO IR GRUPĖS DISKUSIJOS VALDYMAS

Viena iÅ¡ dažniausiai naudojamų technikų, norint valdyti pokalbį ar grupės diskusiją yra klausymasis. Mokėjimas klausytis yra vienas svarbiausių žingsnių visame bendravimo procese. Klausymasis sudaro apie 42-53%  bendravimo proceso. Palyginimui, 16-32 proc.  – kalbėjimas, 15-17 proc. – skaitymas, 9-14 proc.  – raÅ¡ymas. Visų pirma, labai svarbu atskirti sąvokos “girdėjimas” ir “klausymasis”, kadangi Å¡ios sąvokos reiÅ¡kia du […]

TINKAMO ATLYGIO SKAIČIAVIMO METODIKOS IR ĮRANKIAI

ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių valdymas – tai valdymo funkcija, susijusi su organizacijos narių verbavimu, parinkimu, mokymu ir tobulinimu. Tai yra patariamoji funkcija, žmonių iÅ¡teklių valdymo procesas – nuolat besitęsianti procedÅ«ra, kurios paskirtis – aprÅ«pinti organizaciją reikiamais žmonėmis, reikiamoms pareigoms bei reikiamu laiku ir nustatyti jiems darbo užmokestį bei jo mokėjimo formą. Taigi žmonių iÅ¡teklių valdymas susideda iÅ¡ planavimo, […]

Personalo mokymo išlaidų įtaka organizacijos finansams

Ä®monių vadovai vis dažniau siunčia savo darbuotojus į kvalifikacijos kėlimo kursus, tikėdamiesi gauti ilgalaikę finansinę grąžą. Jie tiki, jog investicijos į personalo mokymą gali padėti pagerinti ne tik įmonės finansinius rodiklius, bet ir padidinti pačių darbuotojų motyvaciją darbe bei jų gebėjimą geriau iÅ¡spręsti iÅ¡kylančias problemas. Visų pirma, įmonės vadovui yra labai svarbu, kad jų darbuotojai bÅ«tų […]

Raktiniai žodžiai padėsiantys gauti darbą

Jeigu jums nors kartą teko ieÅ¡koti darbo, turbÅ«t pastebėjote, kad darbo paieÅ¡kos kartais gali bÅ«ti labai sudėtingas procesas. Laimei, yra tam tikros taisyklės, kurių laikantis iÅ¡svajotasis darbas gali bÅ«ti ranka pasiekiamas. Anot darbdavių yra tam tikri žodžiai ir klausimai, kurių reikėtų vengti raÅ¡ant CV, motyvacinį laiÅ¡ką, o vėliau ir bendraujant darbo pokalbio metu. Ä®darbinimo agentÅ«ros […]

Gebėjimas pažvelgti pirkėjo akimis

Klientas yra svarbiausia bet kurio verslo dalis. Kai mes jį aptarnaujame, ne mes jam darome malonę, bet jis mums. Ä® klientą orientuoto aptarnavimo formulė labai paprasta: tiksliai iÅ¡siaiÅ¡kinti kliento poreikius ir greitai bei kokybiÅ¡kai patenkinti juos. Kai pirkėjas apžiÅ«rinėja jam siÅ«lomą pirkti prekę, jo galvoje lyg bičių spiečius dÅ«zgia ir blaÅ¡kosi deÅ¡imtys „už“ ir „prieš“. […]