working-696390_640

Svarbu viešojo maitinimo paslaugas teikančioms įmonėms. Dėl kasos aparatų.

Valstybinė mokesčių inspekcija infomuoja, kad kasos aparatų programinė įranga turi užtikrinti išankstinių sąskaitų turinio spausdinimą kontrolinėje juostoje, nedidinant pardavimo sumos. Šį reikalavimą turės taikyti viešbučiai, restoranai, kavinės ir kitos viešojo maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, įplaukoms fiksuoti naudojančios kasos aparatus.

Reikalavimas išankstinių sąskaitų turinį spausdinti kontrolinėje juostoje taikomas tais atvejais, kai klientui prieš išduodant fiskalinį kvitą yra pateikiama išankstinė sąskaita su nurodyta bendra mokėtina suma.

Jeigu klientui išankstinė sąskaita nėra pateikiama, po užsakymo klientas atsiskaito ir jam yra išduodamas kasos aparato fiskalinis kvitas – reikalavimas spausdinti išankstinių sąskaitų turinį kontrolinėje juostoje netaikomas. Jeigu viešbučiai, restoranai, kavinės ir kitos viešojo maitinimo paslaugas teikiančios įmonės klientui pateikia išankstinį dokumentą, kurio pagrindu sumokamas avansas už paslaugą (pvz.: už renginį), šis reikalavimas netaikomas.

Kasos aparatų programinė įranga turi užtikrinti fiskalinio kvito spausdinimą, uždarant apmokėtą išankstinę sąskaitą. Jeigu išankstinės sąskaitos yra neapmokamos, kasos aparatų programinė įranga turi užtikrinti neapmokėtų išankstinių sąskaitų kiekių ir sumų spausdinimą kontrolinėje juostoje, spausdinant dienos fiskalinę ataskaitą (Z).

Paminėtina, kad reikalavimas spausdinti fiskalinį kvitą uždarant išankstinę sąskaitą taip pat netaikomas išankstinėms sąskaitoms, kurios neapmokamos įmonės (teikiančios viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas) viešojo maitinimo padalinyje, o perduodamos į apgyvendinimo paslaugas teikiančio padalinio apskaitos sistemą. Tokiu atveju dienos pabaigoje spausdindamas dienos fiskalinę ataskaitą (Z), viešojo maitinimo padalinys išspausdina kontrolinėje juostoje ataskaitą su perduodamų neapmokėtų išankstinių sąskaitų kiekiu bei suma. Jeigu yra ir dėl kitų priežasčių (klientas atsisakė apmokėti ir panašiai) neapmokėtų išankstinių sąskaitų, viešojo maitinimo padalinys turi išspausdinti kontrolinėje juostoje atskirai perduodamų neapmokėtų išankstinių sąskaitų bei kitų neapmokėtų išankstinių sąskaitų kiekius ir sumas.

Išsamesnė infomacija: „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ www.vmi.lt

Svarbu viešojo maitinimo paslaugas teikančioms įmonėms. Dėl kasos aparatų.